Archive for Author: aavc

Hướng dẫn việc áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Bộ Tài chính ban hànhThông tư 45/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021Hướng dẫn việc áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên...

Đọc tiếp

Công văn 4165/BXD-KTXD năm 2020 hướng dẫn về công tác thẩm định giá thiết bị cho dự án trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 4165/BXD-KTXDV/v hướng dẫn công tác thẩm định giá thiết bị cho dự án trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Hà...

Đọc tiếp