Ngày 01/07/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP nhằm hỗ trợ người lao động (NLĐ”) và người sử dụng lao động (“NSDLĐ”) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động.

Ngày 01/07/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP nhằm hỗ trợ người lao động (NLĐ”) và người sử dụng lao động (“NSDLĐ”) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động.

Cụ thể, NSDLĐ được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) trong 12 tháng (thời gian từ ngày 01/07/2021 đến hết ngày 30/06/2022) cho NLĐ thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm TNLĐ- BNN;

Do đó, mức đóng BHXH bắt buộc từ 01/07/2021 đến hết 30/06/2022 vào quỹ hưu trí (HT), quỹ ốm đau, thai sản (ÔĐ-TS), quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) với NLĐ (không thuộc khối nhà nước) và NSDLĐ cụ thể như sau:

1. Đối với người lao động Việt Nam:

2. Đối với người lao động nước ngoài:

Nghị quyết 68/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 01/07/2021.

Vừa qua, Bộ Tài Chính vừa ban hành Thông tư 47/2021/TT-BTC
Theo đó ban hành mức thu mới của khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, áp dụng từ 01/07/2021.

Tiếp tục gia hạn 29 loại phí, lệ phí đến 1/6/2021

Cụ thể là giảm từ 20% đến 50%, ước tính khoảng 1000 tỷ đồng mức phí liên quan đến các đối tượng thuộc ngành xây dựng, ngân hàng, du lịch, chứng khoán, hàng không,…..

Giảm 30 loại phí, lệ phí 

Nhiều mức phí, lệ phí giảm cao như:

– Lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB: bằng 80% mức thu lệ phí quy định tại Mục I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 25/2021/TT-BTC.
– Phí hải quan: bằng 90% mức thu phí, lệ phí quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 194/2016/TT-BTC,
– Phí đăng ký giao dịch bảo đảm: bằng 80% mức thu phí quy định tại điểm a, điểm b và điểm d khoản 1 Điều 4 Thông tư 202/2016/TT-BTC,
– Phí thẩm định dự toán xây dựng: bằng 50% mức thu phí quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 210/2016/TT-BTC,
– Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng: bằng 50% mức thu phí quy định tại Mục 1 Biểu mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC,
– Phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 33/2018/TT-BTC.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021.
Kể từ ngày 01/01/2022 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại Biểu nêu trong thông tư thực hiện theo quy định tại các Thông tư gốc và các Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

Theo Loan Nguyễn – Biên tập viên Webketoan

Ngày 07/07/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Theo quyết định này, thì người sử dụng lao động và người lao động được hỗ trợ rất nhiều điển hình như: 

– Miễn mức đóng bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp từ 01/07/2021 – 30/06/2022

Hiện nay, theo Nghị định 58/2020/NĐ-CP, mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau:
+ Mức đóng bình thường bằng 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội;
+ Mức đóng bằng 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nếu đủ điều kiện quy định, có văn bản đề nghị và được Bộ LĐ-TB-XH chấp thuận.

– Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 6 tháng kể từ nộp đề nghị nếu đủ điều kiện đáp ứng người sử dụng lao động đã đóng đủ bảo hiểm xã hội hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4-2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 15% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm tháng 4/2021 (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương)

Hiện hành, theo Luật BHXH 2014, mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ hưu trí, tử tuất như sau:
+ Người lao động đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất;
+ Người sử dụng lao động hằng tháng đóng bằng 14% quỹ tiền lương đóng BHXH.

– Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo nghề cho người lao động, tối đa 1.500.000 đồng/người lao động/tháng
– Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc, nghỉ không hưởng lương, ngừng việc, chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp.
– Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất
…..
Quyết định có hiệu lực từ ngày 07/07/2021.

Theo Loan Nguyễn – Biên tập viên Webketoan

Trước vướng mắc của các cục thuế trong việc hướng dẫn tổ chức, cá nhân kê khai thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế vừa có văn bản hướng dẫn chi tiết và cho biết nếu tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế, thì không phải khai thuế thu nhập cá nhân tháng, hoặc quý đó.

Người nộp thuế làm thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020 tại Cục Thuế TP. Hà Nội.

Viện dẫn Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, Tổng cục Thuế cho biết, các loại thuế khai theo tháng, theo quý, theo năm hoặc theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế và khai quyết toán thuế bao gồm:

Các loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu thuộc loại khai theo tháng gồm: thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp người nộp thuế đáp ứng các tiêu chí theo quy định thì được lựa chọn khai theo quý.

Các loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước khai theo quý bao gồm: thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khấu trừ thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý và lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý.

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế và lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý.

Ngoài viện dẫn Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, Tổng cục Thuế cũng viện dẫn Điều 9 của nghị định này. Theo đó, tiêu chí khai theo quý đối với thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với người nộp thuế nếu có doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước năm liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì được khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là tổng doanh thu trên tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch.

Đối với thuế thu nhập cá nhân, người nộp thuế thu nhập cá nhân thuộc diện khai theo tháng nếu đủ điều kiện khai theo quý, thì được lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý.

Với các quy định trên, Tổng cục Thuế cho biết trường hợp các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan hành chính sự nghiệp, các cơ quan đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội… có phát sinh trả thu nhập từ tiền lương, tiền công nhưng không phát sinh doanh thu bán hàng hòa, dịch vụ thì thuộc đối tượng khai thuế thu nhập cá nhân theo quý.

Về khai thuế thu nhập cá nhân của tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập, Tổng cục Thuế cho biết, theo khoản 6 Điều 11 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân ngày 22/11/2012 thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế vào ngân sách nhà nước và quyết toán thuế đối với thu nhập chịu thuế trả cho người nộp thuế.

Căn cứ quy định nêu trên, chỉ trường hợp tổ chức, cá nhân phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân mới thuộc diện phải khai thuế thu nhập cá nhân. Do đó, trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, thì không thuộc diện điều chỉnh của Luật thuế Thu nhập cá nhân.

Theo đó, tổ chức, cá nhân không phát sinh chi trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân theo tháng, hoặc theo quý nào thì không phải khai thuế thu nhập cá nhân của tháng, hoặc quý đó.

Thoibaotaichinh