Cần lưu ý gì khi thẩm định giá các thiết bị máy tính, máy in, máy chiếu?

Cần lưu ý gì khi thẩm định giá các thiết bị máy tính, máy in, máy chiếu?

Đối với các gói thầu thiết bị máy vi tính, máy in, máy chiếu, máy fax có bắt buộc phải thu thập thông tin giá thị trường thế giới, giá nhập khẩu tại thời điểm thẩm định giá không?

Trong văn bản mới đây gửi Hội Thẩm định giá Việt NamSở Tài chính Đồng Tháp đã đề nghị hỗ trợ giải đáp về thẩm định giá với một số thiết bị liên quan đến ngành công nghệ thông tin.

Cụ thể, Sở Tài chính Đồng Tháp đặt câu hỏi: Đối với các gói thầu thiết bị máy vi tính, máy in, máy chiếu, máy fax là hàng hóa thông dụng có sẵn trên thị trường, có nhiều đơn vị cạnh tranh cung cấp nên đơn vị thẩm định giá đã khảo sát, thu thập thông tin trên thị trường trong nước và đã sử dụng báo giá của các công ty có chức năng và năng lực cung cấp thiết bị để phục vụ cho cuộc thẩm định giá thì có bắt buộc phải thu thập thông tin giá thị trường thế giới, giá nhập khẩu tại thời điểm thẩm định giá không?

Giải đáp vấn đề này, Hội Thẩm định giá Việt Nam khẳng định: Khi tiến hành thẩm định giá, thẩm định viên phải căn cứ vào đặc điểm hình thành tài sản, các điều kiện thị trường… mà lựa chọn cách tiếp cận, đi liền với nó là áp dụng các phương pháp thẩm định giá tương ứng theo Tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam.

Để có thông tin phục vụ thẩm định giá phù hợp với cách tiếp cận, thẩm định viên cần thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Mục II, Tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam số 05, Phụ lục số 01, Số 02, Tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam số 06, Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 6/3/2015 của Bộ Tài chính; Khoản 4, Mục II, Tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam số 08, Ban hành kèm theo Thông tư số 126/2015/TT-BTC ngày 20/8/2015 của Bộ Tài chính.

markettimes.vn

Trả lời