Archive for Category: Tin thẩm định giá

Công văn 4165/BXD-KTXD năm 2020 hướng dẫn về công tác thẩm định giá thiết bị cho dự án trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 4165/BXD-KTXDV/v hướng dẫn công tác thẩm định giá thiết bị cho dự án trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Hà...

Đọc tiếp