Dịch vụ Kế toán

Dịch vụ Kế toán

Doanh nghiệp cần tăng cường khả năng cạnh tranh, sự năng động và quan hệ gắn bó với đối tác để tạo ra lợi thế cạnh tranh và kiểm soát chi phí tốt hơn.Chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp có giá trị giúp khách hàng đạt được hiệu quả hoạt động tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính để tăng hiệu suất và giảm thiểu chi phí kinh doanh.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau:

 • Dịch vụ kế toán
 • Trợ giúp kế toán và kiểm soát quy trình báo cáo kế toán
 • Nhân sự và tính lương
 • Lập hóa đơn và theo dõi thanh toán
 • Lập kế hoạch ngân sách
 • Báo cáo tài chính và báo cáo quản trị
 • Quản trị tài chính nội bộ
 • Chuyển đổi báo cáo tài chính từ IFRS sang VAS

Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ lập kế hoạch, giải quyết các vấn đề và sẵn sàng giúp các nhà quản lý doanh nghiệp thay đổi và tìm kiếm giải pháp tối ưu cho sự phát triển của doanh nghiệp.

I – CÔNG VIỆC KẾ TOÁN – KÊ KHAI THUẾ
1. Công việc khai thuế

 • Khai lệ phí môn bài.
 • Lập các báo cáo thuế gửi cho cơ quan thuế hàng tháng/ quý theo quy định.
 • Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm (TNDN).
 • Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhận năm (TNCN).
 • Lập báo cáo khác liên quan.
 • Thông báo cho doanh nghiệp số tiền thuế phải nộp khi có phát sinh.

2. Công việc kế toán

 • Kiểm tra các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Phân loại, sắp xếp, chứng từ kế toán.
 • Thực hiện hạch toán và ghi sổ kế toán các chứng từ, các giao dịch theo quy định.
 • Lập các sổ sách kế toán theo quy định.

3. Công việc tư vấn, giải trình thuế

 • Tư vấn kế toán, thuế và hóa đơn chứng từ cho quý doanh nghiệp trong nội dung và phạm vi công việc thực hiện.
 • Tư vấn làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu.
 • Tư vấn làm việc với công ty kiểm toán.
 • Tư vấn giải trình với cơ quan thuế trong phạm vi công việc đã thực hiện.

II – PHÍ DỊCH VỤ KẾ TOÁN
Phí dịch vụ được thanh toán hàng tháng/ quý, tùy theo số lượng chứng từ phát sinh như sau:

Loại hình DN

Số lượng hóa đơn / Tháng

Phí (VNĐ) /Tháng

Thương mại – Dịch vụ
Nhà hàng
: Biểu phí bằng 130% so với biểu phí bên cạnh

Không phát sinh hoá đơn

300.000 đ

Từ 1 đến 10 hóa đơn

550.000 đ

Từ 11 đến 20 hóa đơn

1.000.000 đ

Từ 21 đến 30 hóa đơn

1.300.000 đ

Từ 31 đến 50 hóa đơn

1.900.000 đ

Từ 51 đến 70 hóa đơn

2.500.000 đ

Trên 70 hóa đơn

Thỏa thuận

Sản xuất – Gia công

Không phát sinh hoá đơn

300.000 đ

Từ 1 đến 10 hóa đơn

800.000 đ

Từ 11 đến 20 hóa đơn

1.300.000 đ

Từ 21 đến 30 hóa đơn

1.700.000 đ

Từ 31 đến 50 hóa đơn

2.500.000 đ

Từ 51 đến 70 hóa đơn

3.000.000 đ

Trên 70 hóa đơn

Thỏa thuận

Xây dựng – Lắp đặt

Không phát sinh hoá đơn

300.000 đ

Từ 1 đến 10 hóa đơn

1.200.000 đ

Từ 11 đến 20 hóa đơn

1.900.000 đ

Từ 21 đến 30 hóa đơn

2.500.000 đ

Từ 31 đến 40 hóa đơn

3.000.000 đ

Từ 41 đến 50 hóa đơn

3.500.000 đ

Trên 50 hóa đơn

Thỏa thuận

Tháng không phát sinh hóa đơn bán ra, mức phí giảm 30% ( không áp dụng cho mức “Không phát sinh hóa đơn”.

Ghi chú :

Doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, phí thỏa thuận riêng theo từng trường hợp cụ thể;

Hotline tư vấn miễn phí: 094.259.7477 (Mr Linh)

Trả lời