Hướng dẫn tra cứu thông tin người nộp thuế

Dưới đây là hướng dẫn tra cứu thông tin người nộp thuế bao gồm tra cứu thông tin người nộp thuế cho doanh nghiệp và tra cứu thông tin người nộp thuế thu nhập cá nhân.

1. Hướng dẫn tra cứu thông tin người nộp thuế cho doanh nghiệp

Bước 1: Truy cập vào website tra cứu thông tin người nộp thuế của Tổng cục Thuế – Bộ Tài Chính.

Đường link: http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

Bước 2: Nhập thông tin doanh nghiệp cần tra cứu người nộp thuế

– Nhập thông tin doanh nghiệp cần tra cứu người nộp thuế vào một trong các ô sau đây:

+ Mã số thuế

+ Tên tổ chức cá nhân nộp thuế

+ Địa chỉ trụ sở kinh doanh

+ Chứng minh nhân dân/ Căn cước công nhân người đại diện

– Nhập mã xác nhận theo hình bên phải vào ô Mã xác nhận.

– Nhấn Tra cứu để tra cứu (Trường hợp nhập sai thông tin nhấn Nhập lại để thực hiện nhập lại thông tin)

Bước 3: Nhận thông tin tra cứu người nộp thuế

Thông tin người nộp thuế hiển thị trên bảng thông tin tra cứu.

Bước 4: Xem thông tin chi tiết

Để xem cụ thể chi tiết về thông tin người nộp thuế nhấn vào Tên người nộp thuế trên bảng thông tin tra cứu

2. Hướng dẫn tra cứu thông tin người nộp thuế thu nhập cá nhân

Tương tự như tra cứu người nộp thuế của doanh nghiệp.

Bước 1: Truy cập vào website tra cứu thông tin người nộp thuế của Tổng cục Thuế – Bộ Tài Chính.

Đường link: http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

Bước 2: Nhập thông tin cần tra cứu người nộp thuế thu nhập cá nhân

– Nhập thông tin cần tra cứu người nộp thuế vào một trong các ô sau đây:

+ Mã số thuế

+ Tên tổ chức cá nhân nộp thuế

+ Địa chỉ trụ sở kinh doanh

+ Chứng minh nhân dân/ Căn cước công nhân người đại diện

– Nhập mã xác nhận theo hình bên phải vào ô Mã xác nhận.

– Nhấn Tra cứu để tra cứu (Trường hợp nhập sai thông tin nhấn Nhập lại để nhập lại thông tin)

Bước 3: Nhận thông tin tra cứu người nộp thuế

Thông tin người nộp thuế hiển thị trên bảng thông tin tra cứu.

Bước 4: Xem thông tin chi tiết

Để xem cụ thể chi tiết về người nộp thuế nhấn vào Tên người nộp thuế trên bảng thông tin tra cứu

Nhật Anh

thuvienphapluat.vn

Trả lời