Kiểm toán Báo cáo tài chính

Kiểm toán Báo cáo tài chính

Chúng tôi áp dụng phương pháp tiếp cận tập trung vào các vấn đề trọng yếu thông qua việc đánh giá, kiểm soát và xử lý rủi ro trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực và đạo đức nghề nghiệp.

Đội ngũ nhân viên trực tiếp thực hiện dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính và các dịch vụ đảm bảo luôn được ưu tiên bố trí trên nguyên tắc: độc lập, khách quan, am hiểu lĩnh vực kinh doanh của khách hàng, có đủ kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn cần thiết để đáp ứng tốt công việc. Chúng tôi luôn trân trọng các ý kiến phản hồi của khách hàng sau mỗi cuộc kiểm toán nhằm hoàn thiện hơn nữa chất lượng dịch vụ và kỹ năng phục vụ khách hàng. 

Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ kiểm toán và dịch vụ đảm bảo bao gồm:

  • Kiểm toán BCTC theo luật định
  • Kiểm toán và soát xét theo mục đích đặc biệt
  • Kiểm toán tuân thủ, theo yêu cầu
  • Soát xét, Kiểm toán chuẩn đoán
  • Hỗ trợ các giao dịch trên thị trường vốn
  • Đảm bảo quy trình hệ thống kiểm soát nội bộ
  • Đánh giá, xác nhận độc lập các thông tin tài chính và phi tài chính
  • Các dịch vụ đảm bảo liên quan đến Tiếp tục kinh doanh hay Phá sản doanh nghiệp

Chúng tôi coi kiểm toán độc lập hàng năm và dịch vụ đảm bảo là cơ hội để mang đến cho khách hàng dịch vụ vượt trội, không chỉ đơn thuần là tuân thủ các quy định pháp luật.

Phiếu khảo sát khách hàng Kiểm toán Báo cáo tài chính

Hotline tư vấn miễn phí: 094.259.7477 (Mr Linh) hoặc 0906.230.302 (Mr Trọng)

Trả lời