Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT từ 01/07/2021

Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT từ 01/07/2021

Ngày 01/07/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP nhằm hỗ trợ người lao động (NLĐ”) và người sử dụng lao động (“NSDLĐ”) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động.

Ngày 01/07/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP nhằm hỗ trợ người lao động (NLĐ”) và người sử dụng lao động (“NSDLĐ”) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động.

Cụ thể, NSDLĐ được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) trong 12 tháng (thời gian từ ngày 01/07/2021 đến hết ngày 30/06/2022) cho NLĐ thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm TNLĐ- BNN;

  • Ngoại trừ: Cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Do đó, mức đóng BHXH bắt buộc từ 01/07/2021 đến hết 30/06/2022 vào quỹ hưu trí (HT), quỹ ốm đau, thai sản (ÔĐ-TS), quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) với NLĐ (không thuộc khối nhà nước) và NSDLĐ cụ thể như sau:

1. Đối với người lao động Việt Nam:

2. Đối với người lao động nước ngoài:

Nghị quyết 68/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 01/07/2021.

Trả lời