Phí kiểm toán dự kiến sẽ tăng 62% trong năm 2021

Theo khảo sát của Gartner, các khách hàng dự đoán rằng chi phí kiểm toán sẽ tăng khoảng 62% trong năm 2021 do tác động của lạm phát, Covid-19, hoạt động mua lại và thoái vốn.

Gartner đã thực hiện khảo sát với 166 công ty tư nhân và giao dịch công khai, đồng thời phân tích 124 tổ chức về tác động của tự động hóa kiểm soát nội bộ đối với số tiền cuối cùng họ phải trả trong phí kiểm toán. Trong số đó, 81% đã sử dụng công ty kiểm toán Big Four.

Kết quả khảo sát cho thấy, chi phí kiểm toán ngày càng tăng do áp lực lạm phát đã ảnh hưởng đến rất nhiều lĩnh vực của nền kinh tế trong năm nay qua. Đại dịch cũng thúc đẩy sự chuyển dịch sang các công nghệ như đánh giá từ xa và tự động hóa cho các cuộc đánh giá và kiểm soát nội bộ khi nhiều kiểm toán viên phải làm việc tại nhà.

Mặc dù vậy, Gartner đã có một phát hiện thú vị: Mức tăng 62% dự kiến có thể được bù đắp bởi công nghệ. Theo đó, đối với các tổ chức có 50 biện pháp kiểm soát và hơn 25% trong số đó là tự động, phí kiểm toán thấp hơn 52% so với những công ty có ít kiểm soát tự động hơn. Trong khi đó, các công ty có từ 50 đến hơn 250 biện pháp kiểm soát và hơn 25% là tự động cho thấy phí kiểm toán thấp hơn 27%.

Ashwani Gupta – Giám đốc phụ trách Gartner Finance – cho biết: Các nhà lãnh đạo tài chính nên lưu ý rằng, những tổ chức có mức độ tự động hóa kiểm soát nội bộ cao hơn đã nhận thấy mức phí kiểm toán bên ngoài về cơ bản thấp hơn đáng kể. Tự động hóa các kiểm soát nội bộ đang đóng một vai trò quan trọng không chỉ trong việc giảm thiểu rủi ro báo cáo tài chính và kiểm toán mà còn cả chi phí kiểm toán.

Theo Gartner, phí kiểm toán tăng mạnh nhất trong lĩnh vực ngân hàng và bảo hiểm, với 69% số người được hỏi trong từng hạng mục báo cáo mức tăng. Thực tế, các tổ chức dịch vụ tài chính có quy trình kế toán phức tạp hơn nên việc trình bày báo cáo tài chính cần nhiều thời gian của kiểm toán viên hơn. Ngược lại, lĩnh vực công nghệ và viễn thông cho thấy mức độ ảnh hưởng đến phí kiểm toán thấp nhất, khi chỉ có 41% số người được hỏi báo cáo bị tăng phí vào năm 2020.

Khi phí tăng quá cáo, các tổ chức đã bắt đầu có động thái thương lượng với công ty kiểm toán và đưa ra thỏa thuận chặt chẽ về mức phí cố định hoặc mức tăng thấp nhất có thể. Theo khảo sát, trong số những người đã cố gắng thương lượng phí, 45% cho biết họ đã được giảm hơn 6% và 50% được giảm từ 3 – 6% phí.

Theo Thùy Lê/baokiemtoannhanuoc.vn

Trả lời