Thẩm định phương tiện vận tải

Thẩm định phương tiện vận tải

Thẩm định phương tiện vận tải là việc đánh giá, hoặc việc đánh giá lại giá trị tài sản cho phù hợp với thị trường tại một thời điểm nhất định theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế. Việc thẩm định phương tiện vận tải đang được đánh giá cao trong thời điểm hiện tại.

Nói cách khác, thẩm định giá là sự ước tính về giá trị của các quyền sở hữu tài sản cụ thể bằng hình thức tiền tệ cho một mục đích đã được xác định rõ trong những điều kiện của một thị trường nhất định với những phương pháp phù hợp. Tuỳ theo từng trường hợp, mục đích thẩm định cụ thể, thẩm định giá mua sắm tài sản là phương tiện vận tải đã qua sử dụng được áp dụng khái niệm giá trị thị trường hoặc giá trị phi thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá.

Đối tượng của thẩm định phương tiện vận tải

 • Phương tiện vận tải đường bộ: xe ô tô con, xe tải, xe du lịch…
 • Phương tiện vận tải đường sông, đường biển: tàu, xà lan…
 • Xe máy công trình: máy đào, máy xúc, máy ủi, xe cần trục, cần cẩu, máy công trình, máy xây dựng…
 • Và các phương tiện khác.

Mục đích của thẩm định phương tiện vận tải

 • Mua bán, chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, vay vốn ngân hàng.
 • Bảo hiểm và bồi thường tài sản.
 • Xử lý nợ, bán đấu giá.
 • Phân chia tài sản, xử lý trong các vụ việc.
 • Tính thuế và hạch toán sổ sách kế toán, báo cáo tài chính.
 • Đầu tư và góp vốn doanh nghiệp, góp vốn liên doanh liên kết, cổ phần hóa.
 • Xác định giá trị đầu tư.
 • Chứng minh tài sản du học, du lịch, định cư ở nước ngoài.
 • Phục vụ thuê tài chính.

Các phương pháp thẩm định phương tiện vận tải

 • Phương pháp so sánh/ so sánh trực tiếp.
 • Phương pháp chi phí ( phương pháp giá thành).
 • Phương pháp thu nhập (còn gọi là phương pháp đầu tư hoặc phương pháp vốn hóa).
 • Phương pháp lợi nhuận ( hay phương pháp hạch toán) .
 • Phương pháp thặng dư (hay phương pháp phân tích kinh doanh / phát triển giả định).
 • Phương pháp áp dụng hệ số.
 • Các phương pháp phù hợp khác …

Danh mục hồ sơ tài liệu, phục vụ công tác thẩm định phương tiện vận tải.

1. Đối với xe:

 • Giấy chứng nhận đăng ký xe;
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm xe cơ giới;
 • Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, phương tiện cơ giới đường bộ.

2. Đối với tàu:

 • Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa;
 • Biên bản kiểm tra kỹ thuật phương tiện thủy nội địa;
 • Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật phương tiện thủy nội địa;
 • Giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển (nếu có).

Hotline tư vấn miễn phí: 094.259.7477  – Mr Linh

Trả lời