Tổ chức không phát sinh trả thu nhập thì không phải kê khai thuế TNCN

Tổ chức không phát sinh trả thu nhập thì không phải kê khai thuế TNCN

Trước vướng mắc của các cục thuế trong việc hướng dẫn tổ chức, cá nhân kê khai thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế vừa có văn bản hướng dẫn chi tiết và cho biết nếu tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế, thì không phải khai thuế thu nhập cá nhân tháng, hoặc quý đó.

Người nộp thuế làm thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020 tại Cục Thuế TP. Hà Nội.

Viện dẫn Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, Tổng cục Thuế cho biết, các loại thuế khai theo tháng, theo quý, theo năm hoặc theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế và khai quyết toán thuế bao gồm:

Các loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu thuộc loại khai theo tháng gồm: thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp người nộp thuế đáp ứng các tiêu chí theo quy định thì được lựa chọn khai theo quý.

Các loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước khai theo quý bao gồm: thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khấu trừ thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý và lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý.

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế và lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý.

Ngoài viện dẫn Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, Tổng cục Thuế cũng viện dẫn Điều 9 của nghị định này. Theo đó, tiêu chí khai theo quý đối với thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với người nộp thuế nếu có doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước năm liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì được khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là tổng doanh thu trên tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch.

Đối với thuế thu nhập cá nhân, người nộp thuế thu nhập cá nhân thuộc diện khai theo tháng nếu đủ điều kiện khai theo quý, thì được lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý.

Với các quy định trên, Tổng cục Thuế cho biết trường hợp các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan hành chính sự nghiệp, các cơ quan đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội… có phát sinh trả thu nhập từ tiền lương, tiền công nhưng không phát sinh doanh thu bán hàng hòa, dịch vụ thì thuộc đối tượng khai thuế thu nhập cá nhân theo quý.

Về khai thuế thu nhập cá nhân của tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập, Tổng cục Thuế cho biết, theo khoản 6 Điều 11 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân ngày 22/11/2012 thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế vào ngân sách nhà nước và quyết toán thuế đối với thu nhập chịu thuế trả cho người nộp thuế.

Căn cứ quy định nêu trên, chỉ trường hợp tổ chức, cá nhân phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân mới thuộc diện phải khai thuế thu nhập cá nhân. Do đó, trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, thì không thuộc diện điều chỉnh của Luật thuế Thu nhập cá nhân.

Theo đó, tổ chức, cá nhân không phát sinh chi trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân theo tháng, hoặc theo quý nào thì không phải khai thuế thu nhập cá nhân của tháng, hoặc quý đó.

Thoibaotaichinh

Trả lời