Úc: Kiểm toán khu vực bang Victoria phát hiện hệ thống y tế phía tây bang Vitoria không chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để ứng phó với các rủi ro về chất lượng và sự an toàn

Úc: Kiểm toán khu vực bang Victoria phát hiện hệ thống y tế phía tây bang Vitoria không chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để ứng phó với các rủi ro về chất lượng và sự an toàn

(ABC Australia) – Trang thông tin điện tử của Úc ngày 26/6/2021 đăng bài viết “Báo cáo của Tổng Kiểm toán bang Victoria cho thấy thất bại của Dịch vụ Y tế Ballarat”, theo đó cho biết, bệnh viện khu vực lớn nhất phía Tây Victoria đã không điều tra kịp thời các sự cố nghiêm trọng hoặc không thực hiện đầy đủ các biện pháp vì sự an toàn của người bệnh.

Dịch vụ Y tế Ballarat (BHS) là một trong bốn dịch vụ (bao gồm Dịch vụ Y tế Djerrriwarrh, Y tế Melbourne và Y tế Peninsula) thuộc bệnh viện Ballarat hiện đang được Cơ quan Tổng Kiểm toán bang Victoria điều tra (VAGO). Báo cáo tập trung điều tra về các hệ thống và quy trình của mỗi dịch vụ nhằm đảm bảo sự an toàn của cán bộ nhân viên và bệnh nhân. Kết quả cho thấy cả bốn dịch vụ đều không điều tra được các sự cố nghiêm trọng và họ đã không triển khai các biện pháp nhằm cải thiện sự an toàn của bệnh nhân. Tổng Kiểm toán đã đưa ra 18 kiến nghị, trong đó có 14 kiến nghị nhằm vào BHS. Báo cáo của Cơ quan Tổng Kiểm toán Victoria (VAGO) đã điều tra các hệ thống nội bộ mà mỗi bệnh viện có để đáp ứng các kỳ vọng của chính quyền tiểu bang. 
    Báo cáo cho thấy BHS đã thất bại trong việc thiết lập “văn hóa an toàn cho các bệnh nhân tích cực” và BHS không triển khai đủ các biện pháp để khuyến khích nhân viên lên tiếng về các rủi ro đe doạ đến sự an toàn. Việc phân tích kết quả khảo sát hoạt động gần đây tại bệnh viện cho thấy 17% nhân viên BHS từng bị bắt nạt vào năm 2019, giảm từ 29% của ba năm trước đây. Báo cáo cũng cho thấy cán bộ công nhân viên ở bệnh viện đều lo sợ bị trả thù nếu họ lên tiếng về hành vi không đúng và đề nghị bệnh viện minh bạch hơn với các cuộc điều tra nội bộ của mình. Báo cáo cũng cho biết bệnh viện đã mất trung bình 16 tháng để thực hiện các kiến nghị nội bộ sau các sự cố và của bệnh viện không được trang bị phù hợp để ứng phó với các rủi ro quan trọng về chất lượng và sự an toàn. Giám đốc chuyên môn của bệnh viện, Tiến sỹ Matthew Hadfield cho biết dịch vụ đã cải thiện kể từ khi Cơ quan Tổng Kiểm toán hoàn thành báo cáo này. Tiến sỹ Hadfield nói: “Trong 18 tháng để VAGO hoàn thành và viết báo cáo này, BHS đã có được những tiến bộ đáng kể, dựa trên nền tảng sẵn có của hệ thống quản trị lâm sàng trong tổ chức. Những phát hiện và kiến nghị trong báo cáo này sẽ cho phép BHS tiếp tục cải thiện hệ thống và thông lệ quản trị lâm sàng của mình”. Dịch vụ Y tế Ballarat đồng thuận với tất cả 14 kiến nghị được đưa ra trong báo cáo./.
Bản tin quốc tế của KTNN số 104 ngày 30/6/2021

Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước Việt Nam/sav.gov.vn

Trả lời