Thông báo của Bộ Y tế về đề nghị của VACPA xem xét bổ sung ngành Kiểm toán trong nhóm dịch vụ được duy trì hoạt động thời gian Covid-19

Thông báo của Bộ Y tế về đề nghị của VACPA xem xét bổ sung ngành Kiểm toán trong nhóm dịch vụ được duy trì hoạt động thời gian Covid-19

Trên cơ sở ý kiến nhận được của một số hội viên và kết luận của cuộc họp Ban Chấp hành Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) diễn ra ngày 15/7/2021, để hỗ trợ hội viên trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, VACPA đã có Tờ trình số 339-2021/VACPA ngày 16/07/2021 trình Thủ tướng Chính phủ và 8 Cơ quan liên quan về việc:

1) Xem xét bổ sung dịch vụ kiểm toán vào nhóm dịch vụ được phép duy trì hoạt động theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ;

2) Kiểm toán viên và Nhân viên của doanh nghiệp kiểm toán là đối tượng được ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Sau khi nhận được ý kiến của Văn phòng Chính phủ tại Văn bản số 1357/PC-VPCP ngày 20/07/2021, Bộ Y tế đã có Công văn số 5988/BYT-DP ngày 26/07/2021 trả lời VACPA cùng một số đơn vị khác. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Y tế tại Công văn số 5988/BYT-DP nói trên, VACPA có công văn số 354-2021/VACPA ngày 28/7/2021 gửi UBND và Sở Y tế các tỉnh, thành phố có hội viên tổ chức của VACPA đặt trụ sở chính để đề nghị quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ nhân viên của hội viên tổ chức được ưu tiên tiêm vắc xin phòng covid-19 và được phép duy trì hoạt động nhằm thực hiện vai trò bổ trợ cần thiết cho hoạt động của nhiều doanh nghiệp khác, giúp thị trường chứng khoán, thị trường tài chính hoạt động thông suốt, ổn định và an toàn.

VACPA xin thông báo đến các Ông/Bà và các hội viên về ý kiến của Bộ Y tế để Ông/Bà có được thông tin đầy đủ và có cơ sở triển khai các hoạt động của đơn vị. (Vui lòng xem các công văn trong tài liệu đính kèm).
Chi tiết Vui lòng xem tài liệu đính kèm theo đường link tải về Tại đây!

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, VACPA kính chúc các Ông/Bà và các hội viên sức khỏe, an toàn, tích cực chung tay cùng cộng đồng để phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả và nỗ lực hoàn thành mục tiêu kép mà Chính phủ đặt ra.

Theo VACPA.

Trả lời